Rapportage mogelijkheden

Klik hier om meer te lezen over de rapportage mogelijkheden voor managers.

Rapportage

Met behulp van de Vrijedagen applicatie kunnen er verschillende soorten rapporten opgesteld worden met de gegevens die in het systeem staan. Hieronder staat een korte beschrijving van deze rapporten. Uitgebreide informatie kun je vinden als je op de naam van de rapportage soort klikt.

Verlofbalans
Via een verlofbalans rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van het openstaande verlofsaldo van een bepaald verlofsoort of alle verlofsoorten samen, van 1 of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar of een kwartaal kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder.
Indien er van alle medewerkers een uitdraai wordt gemaakt staat bovenin een samenvatting van alle medewerkers samen, daaronder staan de saldi per medewerker apart vermeld. Dit overzicht is uiteraard te printen of te exporteren naar een excel bestand.

verlofbalance

Dit overzicht wordt getoond tot en met de datum die geselecteerd is. Hierin is niet te zien welk verlof in welke periode precies is opgenomen. Daar is een ander rapport voor.

Aanvragen overzicht
In dit rapport kun je zien welke aanvragen er in de geselecteerde periode allemaal zijn geweest van alle medewerkers, of er slechts één, en voor één of alle verloftypes. Hierin is te zien: de datum van de aanvraag, het soort verlof, het aantal uren, degene die het gekeurd heeft, en de status van deze aanvraag.
Dit rapport is handig als je snel inzicht wilt hebben wie er voor de geselecteerde periode bijvoorbeeld arts bezoek hebben aangevraagd, of het aantal zieken.

Opgenomen verlofrapport
Hier is op te vragen voor alle medewerkers of een geselecteerde afdeling wat er per verloftype is opgenomen in totaal aantal uren, voor de geselecteerde periode.
Anders dan bij het aanvragen overzicht is hier een totaal aantal uren te zien voor de geselecteerde variabelen in de gewenste periode. Hier is niet te zien wanneer deze precies zijn opgenomen. Daar is het aanvragen overzicht voor.

Medewerker uit dienst rapport
Met het medewerker uit dienst rapport is er een rapportage uit te draaien per maand welke medewerkers die maand uit dienst gaan. Zeker in grote organisaties is het handig om daar regelmatig een rapport van uit te draaien. Zo blijft het Vrijedagen systeem ook altijd up-to-date. Zodra de contractperiode van een medewerker is afgelopen dient de medewerker namelijk nog wel handmatig op inactief gezet te worden, zodat er een licentie vrij komt voor een nieuwe medewerker.

Mutatie rapport
Hier is op te vragen wat er per verloftype is bij- en afgeboekt aan saldo in de geselecteerde periode, voor alle medewerkers, een individuele medewerker, of een geselecteerde afdeling.

 

Klik hier om meer te lezen over de rapportage mogelijkheden voor managers.