Berekening van het saldo

Berekening saldo

Ga naar Vrijedagen Overzicht Medewerker saldi.
Als je wilt weten hoe het saldo vanuit je dienstverband is berekend, kun je hier vinden hoe deze berekening ingezien kan worden.

Zowel de medewerker, als ook de manager van deze medewerkers en de beheerder(s) kunnen de berekening van het saldo van de medewerker inzien. In deze berekening is te zien hoe het saldo is opgebouwd vanuit het dienstverband, en welke andere factoren mee zijn genomen in de berekening.

Om deze berekening te zien, ga je naar het saldo overzicht scherm. Hier selecteer je vervolgens het verloftype waar je de berekening van wil zien door te klikken op het detail (icoon) van het gewenste dienstverband. In dit scherm staat een lijst van roostermutaties, met een saldo’s erachter. Klik op het detail (icoon) van de roostermutatie (icoontje van omgevouwen pagina). In het scherm dat nu verschijnt staat data over deze mutatie, en zie je het totaal van de berekening onderaan staan.

berekening saldo

Klik je vervolgens op “detail”, dan zie je dat deze wordt opgedeeld in individuele stappen die ook allemaal stuk voor stuk berekend zijn. Dit is het overzicht zoals het eruit ziet als je de berekening opgedeeld ziet:

berekening saldo NL

Berekening; Eerst wordt er een berekening gegeven van het aantal uur waarover deze berekening gaat. Het eerste getal in deze berekening is het aantal verlofdagen dat toegekend wordt volgens het dienstverband. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal uur in de dag wat er standaard wordt gewerkt. Dit wordt vervolgens nog vermenigvuldigd met het percentage van het dienstverband. De uitkomst is de hoeveelheid verlof wat toegekend wordt volgens het dienstverband, in dagen en uren weergegeven.

Periode van toekenning; Hier zie je staan voor welke periode deze berekening geldt.

Overige opties die in deze berekening meegenomen zouden kunnen worden zijn seniorendagen en ancienniteitsdagen. In het voorbeeld worden ook de seniorendagen weergegeven. Deze worden berekend aan de hand van de ingevulde leeftijd van de werknemer.

Bij jaar rato staat het percentage dat de medewerker in dienst is van het lopende jaar. In het voorbeeld is de medewerker het hele jaar in dienst, dus zou hij dan ook het volledige aantal senioren dagen krijgen. Mocht een medewerker halverwege uit dienst gaan, dan zal hier bijvoorbeeld komen te staan: 181/365 = 49,6%
Het systeem maakt alle berekeningen tot op de minuut nauwkeurig. Dit getal wordt vervolgens weer teruggerekend naar uren en/of dagen, afhankelijk van wat uw systeem instelling aangeven.