Importeren van saldo mutaties

Lees hier meer over andere import mogelijkheden.

Saldo mutaties importeren

Via het scherm ‘importeren’ kun je mutaties automatisch, door middel van een importsheet, importeren in de database. Hiermee kun je, wanneer er een aantal medewerkers zijn die mutaties op hun saldo moeten krijgen, de handmatige mutaties omzeilen.

Via het volgende importsheet kun je deze import uitvoeren:

Klik op de volgende downloadlink om de importsheet voor saldomutaties te downloaden.

Klik hier voor een algemene uitleg over de importsheet .

Het importsheet dient als eerst ingevuld te worden. Dit gaat als volgt:

  • Personeelnummer: Vul hier het personeelsnummer van de medewerker in. Een medewerker moet een extern nummer hebben om een saldo aan hem via de importer toe te wijzen. Als er geen extern nummer is kan je dit onderdeel niet gebruiken. Het externe nummer kan bestaan uit een combinatie van cijfers en letters.
  • Aantal: Voer hier de hoeveelheid saldo in die gemuteerd dient te worden. Dit kan zowel negatief als positief ingevoerd worden en moet ingediend worden in uren. De urenweergave kan in de vorm van uren en minuten, dus 25:07 (25 uur en 7 minuten) of in decimalen, dus 25.03. Bij een negatieve afboeking plaatst u er een minteken voor (-25.07).
  • Datum: De datum die je invoert moet volgens de internationale notatie ingevoerd worden. Dus met streepjes ertussen. Een correcte weergave is dus 2014-07-25 en kan ook niet anders ingevoerd worden.
  • Omschrijving: De omschrijving mag leeg zijn. Met de omschrijving voer je in welke doeleinde de mutatie opgevoerd is. Tijdens het importeren kun je ook een omschrijving toevoegen die van kracht is op alle mutaties die er ingevoerd is. Ook hier kan je het leeglaten maar we adviseren om er wel altijd een omschrijving toe te voegen.

Het importeren

Wanneer de importsheet ingevuld is, dan kun je overgaan op het importeren. Ga naar ‘Importeren’ ⇒ ‘Importeer saldo mutaties’. Klik daarna op ‘Select…’ en selecteer het bestand wat opgeslagen staat (de importsheet); klik vervolgens op ‘openen’. Het bestand wordt gecontroleerd en er wordt aangegeven of de import compleet is. Klik vervolgens op ‘importeren’.

Let op! Het bestand kan geen komma’s lezen. Op het moment dat je met decimalen werkt, zul je hiervoor een punt (.) moeten gebruiken.

Lees hier meer over andere import mogelijkheden.