Importeren van saldo uit vorige jaren op huidige jaar (transportmutaties)

Lees hier meer over andere import mogelijkheden.

Algemeen

Deze import wordt meestal gebruikt tijdens het inrichten van het systeem wanneer men voor het eerst begint met Vrijedagen. Het saldo van het huidige jaar dat tijdens het inrichten door het systeem wordt aangemaakt, bevat nog geen transport van het vorige jaar. Aangezien Vrijedagen het jaar ervoor nog niet gebruikt werd, kan door middel van deze transport mutatie verlof aan het huidige saldo toegevoegd worden. Het transport naar het volgende jaar wordt in het jaar daarop geregeld door Vrijedagen zelf.

Formaat

Het bestandformaat dat geaccepteerd wordt door het systeem met deze is import is een CSV-formaat (Komma gescheiden waarde). De verschillende waardes moeten worden gescheiden door een puntkomma (;)

Let op:
In de eerste regel staan de veldnamen, deze moeten aanwezig zijn in het bestand omdat het systeem dit verwacht. Wanneer er een bestand aangeboden wordt waarbij de eerste regel geen veldnamen bevat maar importeer data, dan wordt de informatie op deze regel niet geïmporteerd.

Opmaak van het importeer bestand

Veldnaam Type formaat Verplicht Omschrijving
externe nummer Tekst Ja Dit is het externe nummer zoals het ingevoerd is in het systeem. Om van deze functionaliteit gebruik te maken, dient deze opgevoerd te staan via het medewerker wijzigen scherm.
Verloftype Tekst Ja Dit is de naam van type saldo zoals dit ingevoerd is in het systeem. In Vrijedagen moet, voor de betreffende medewerker met gebruikersnaam in veld 1, saldo bestaan.
Transportdatum Datum jjjj-mm-dd Ja Dit is de startdatum van het saldo waarop de transport betrekking heeft. Bijv. Er is saldo aangemaakt met een begin datum van 01-01-2014, dan is de transportdatum 2014-1-1
Aantal Cijfer Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is Ja Hierin wordt het totaal aantal uren weergegeven dat getransporteerd moet wordt dat over was van het vorig jaar.Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd.
Voorbeelden: 26.25 = 26 uur en 15 minuten & 40.00 = 40 uur
Reden Tekst Nee Dit is vrije tekst waarin een omschrijving geplaatst kan worden die zichtbaar is in het systeem. Bijv “rest saldo 2013”. Wanneer dit veld leeg gelaten wordt zal het systeem een standaard plaatsten.

Voorbeeld

In het systeem is een medewerker ingevoerd met de gebruikersnaam ‘kvdlaan’, voor deze medewerker is er een saldo voor 2014 aangemaakt met de naam ‘Normaal verlof’. Deze medewerker heeft 26 uur en 45 minuten over van 2013. Het jaar 2013 is niet aanwezig in Vrijedagen omdat je in het jaar 2014 begint met Vrijedagen.

Het importeer bestand ziet er dan als volgt uit:

Gebruiksnaam;Verloftype;Transportdatum;Aantal;Reden
kvdlaan;Normaal verlof;2014-1-1;26.75;Saldo over van 2013

Middels de import wordt er op het saldo ‘Normaal verlof’ van het huidige jaar voor de medewerker met de gebruikersnaam ‘kvlaan’ een transport mutatie toegevoegd met een aantal van 26 uur en 45 minuten, die aangeduid wordt als ‘Roostermutatie’.

Lees hier meer over andere import mogelijkheden.