Medewerker saldi overzicht

Medewerker saldi overzicht

In het menu “Medewerker saldi” kan men zien wat het saldo is van alle medewerkers binnen de organisatie. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen: “het jaar/ de afdelingen/ ‘het saldo te goed’ en ‘opgenomen saldo'”.

‘Medewerker saldi’ kunt u vinden in het linkermenu onder ‘Overzicht’. Wanneer u hier op klikt verschijnt volgend scherm:

Standaard toont het scherm het tegoed van alle medewerkers van het huidige jaar. U kunt dit het jaar aanpassen door op het pijltje naast de huidige datum te klikken en een selectie te maken. Ook kunt u ervoor kiezen om enkel een bepaalde administratie te tonen. Via de optie “toon” kunt u er ofwel voor kiezen om het tegoed te tonen, of wel het opgenomen saldo. Het systeem toont dan het saldi overzicht van de huidige keuze die u gemaakt heeft. Vervolgens kunt u op één van de weergegeven namen klikken waarna volgend scherm getoond wordt.

In dit scherm ziet u het overzicht van alle soorten toegewezen verloftypen die gekoppeld zijn aan deze medewerker. Naast inzage in het verlof kunt u vanaf dit scherm;

Mutaties aanmaken / verwijderen:

Om mutaties te maken, wijzigen en in te zien klikt u op het verloftype waar het om gaat. U komt dan een volgend scherm.

Hier kunt u een mutatie maken wat het saldo van de gekozen medewerker zal veranderen. Dit gebruikt u bijvoorbeeld in situaties wanneer er dagen verkocht worden voor een fietsplan of wanneer er dagen gekocht worden. U kunt de aanvraag inzien door op het groene werkblad links van de aanvraag te klikken. Wanneer u op ‘nieuwe mutatie’ klikt zult u in het mutatiescherm komen. Om meer te lezen over het maken van administratieve mutaties, klik dan hier.

Voor het verwijderen van een aanvraag klikt u op ‘prullenbak’ naast ‘Aanvragen’. Wanneer u dit doet wordt het direct toegepast. De verwijderde aanvraag kan altijd nog teruggehaald worden vanuit de aanvraagprullenbak. Deze vind je bij het medewerker saldi overzicht, rechts boven het verlof.

Saldo herberekenen

‘Saldo herberekenen’ verwerkt aanvragen/mutaties e.a. aanpassingen die u gemaakt en/of verwijderd heeft. U gebruikt dit wanneer u bij een medewerker specifiek een verandering heeft laten plaatsvinden. Wanneer u hierop klikt zal het saldo veranderen; alléén dàn zal het saldo ook voor de medewerker zichtbaar verandert zijn.

Jaar afsluiten voor één persoon

U kunt ervoor kiezen om het jaar per persoon af te sluiten. Dit kan alleen aan het begin van het volgende jaar. Normaliter begint het jaar in januari en kunt u vanaf 1 januari het voorgaande jaar afsluiten. Om het jaar af te sluiten klikt u op verwerken. Dit kunt u ook per verloftype afsluiten door op het radartje te klikken naast het verloftype aan de rechterkant.

Jaar heropenen

Moet er desondanks nog wat gewijzigd worden aan het voorgaande jaar, selecteert u dan het jaar waar de wijziging betrekking op heeft, waarna u vervolgens op ‘Heropenen’ kunt klikken. Dit jaar kunt u nu weer wijzigen met mutaties en aanvragen. Vergeet u niet op ‘Verwerken’ te klikken wanneer u de wijzigingen van dat jaar al gemaakt heeft om het jaar weer af te sluiten. Dit is belangrijk omdat er anders geen restsaldo meegenomen wordt naar het volgende jaar.

Jaar verwijderen

U kunt het jaar verwijderen door op dit knopje te drukken. Let op! Dit betekent dat u alle aanvragen en mutaties die de gekozen medewerker aangaan zult verwijderen, dit is niet terug te halen! Dit gebruikt u alleen als u een medewerker wilt verwijderen als alles weggehaald moet worden indien het a) alles foutief ingevuld is of b) u een proef gedraaid heeft bij de start van vrijedagen.nl