Procentueel ziekmelden

Wanneer een medewerker deels terugkeert van ziekteverlof is het mogelijk om de ziekmelding procentueel door te laten lopen. Op deze manier staat de medewerker nog steeds (deels) ziek gemeld in het systeem ter registratie en notificatie.

Let op! Wanneer een medewerker procentueel staat ziek gemeld, kost een vrije dag deze medewerker slechts het percentage dat ze staan beter gemeld. Gebruik hiervoor de verschillende rooster mogelijkheden bij het procentueel beter melden.

Voordelen procentueel ziekmelden op een rij:

  1. ziekmelding blijft inzichtelijk (voor iedereen)
  2. traject naar volledig herstel van medewerkers duidelijk inzichtelijk voor de beheerder
  3. rapportages worden aangepast aan het ziekte percentage per periode
  4. gedurende de periode van procentuele afwezigheid kan ook de tijd van een verlofaanvraag aangepast worden aan het percentage

Om een medewerker (procentueel) beter te melden ga je naar ‘ZIEKTEDAGEN (bovenaan de pagina)’ ‘Overzicht’ ⇒ ‘Actueel’. In dit scherm druk je op het symbool van een potlood van de medewerker van toepassing. Indien de medewerker hier niet tussen staat, is deze naar alle waarschijnlijkheid nog niet ziek gemeld. Ga hiervoor eerst naar  ‘Ziekteverzuim‘ ⇒ ‘Opgeven’.

Druk vervolgens op het tabblad ‘Reintegratie’

In dit scherm kun je de periode(s) van herstel beheren. Druk op ‘Nieuw’ om een nieuwe periode en percentage beter op te voeren. Bij elke periode van herstel kun je een nieuw rooster toepassen.

Let er vooral op dat het gaat om het percentage beter melden. Het percentage is van toepassing op de aanwezigheid en dus niet op de afwezigheid.

Tot slot kan je een medewerker volledig hersteld verklaren door op de knop ‘Beter Melden’ te drukken in ditzelfde scherm. De medewerker wordt dan niet langer meer als ziek weergegeven op het startscherm, de kalender en de rapportages.