Rollen instellen voor gebruikers

Rollen aan gebruikers geven

Om deze rollen in te stellen of aan een medewerker toe te wijzen, ga je naar het menu en selecteer je ‘Instellingen (tandwiel rechtsboven)’ ⇒ ‘Gebruikers’ ⇒ ‘Overzicht’. Ga vervolgens naar het detail van de medewerker in kwestie. Hier vind je een tabblad dat “Rollen” heet. Klik deze aan, en maak hier de keuze welke rollen toegekend mogen zijn aan de medewerker.

Let op: Elke gebruiker moet ook de rol medewerker hebben om alle saldi en kalender schermen goed te kunnen blijven tonen.

Administratie

Gebruikers met een administratie rol zijn beheerder van alle data in het systeem. Zo kan de beheerder o.a. medewerkers toevoegen, medewerker gegevens inzien, aanpassen en verwijderen, alle stamgegevens aanpassen, aanvragen voor een ander indienen, collectieve aanvragen indienen en administratieve mutaties op het saldo plaatsen, het jaar verwerken en het nieuwe jaar aanmaken, importeren en rapporten bekijken en genereren.

Systeem beheer

De systeem beheerder beheert de systeem instellingen. Deze rol wordt vaak in combinatie met de administratie rol gegeven.

Manager

Een manager (authorisator) kan aanvragen keuren die door zijn/haar medewerkers zijn ingediend, en een vervanger voor zijn/haar taken aanstellen. Tevens kan de manager aanvragen indienen en direct goedkeuren voor zijn ‘eigen’ medewerkers. Een manager kan het saldo overzicht inzien van alle medewerkers die door hem/haar worden gemanaged.

Medewerker 
Iedereen die verlof toegewezen krijgt en verlofaanvragen doet moet de rol van medewerker toegewezen krijgen. Elke gebruiker in het systeem moet ook een medewerker hebben om alle saldi en kalenderoverzichten goed te kunnen zien. Als je deze gebruiker niet voor verlofaanvragen wenst te gebruiken, kan je het beste het percentage op nul zetten.