Saldo – Je persoonlijke saldi overzicht

Saldo – Je persoonlijke saldi overzicht

Navigeer naar ‘Overzicht’ ⇒ ‘Mijn saldi’

Hier zie je welke uren je hebt opgenomen en hoeveel tegoed je nog hebt per verloftype. De verloftypes in het scherm kunnen afwijken van onderstaande verloftypes.

Jaar: Selecteer hier het gewenst jaar dat je wenst te tonen.

Naam: Met deze gebruiker ben je nu ingelogd.

Dienstverband: Hier ziet je aan welk dienstverband deze medewerker is gekoppeld en welk percentage deze medewerker werkzaam is.

Bij: Hier zie je staan hoeveel verlofsaldo je hebt gekregen vanuit jouw dienstverband. Getoond in dagen, uren of dagen en uren.

Af:  Hier zie je staan hoeveel dagen/uren je al hebt opgenomen.

Saldo: Hier zie je staan wat je huidige restsaldo is van dit betreffende verloftype.

Je ziet bijvoorbeeld bij buitengewoon verlof geen saldo staan bij ‘bij’ ‘af’ en ‘saldo’. Dit kan ook bij andere verloftypes voorkomen zoals artsbezoek en ziek. Dit betekent dat het enkel geldt als registratie, er wordt dan geen verlofsaldo van je normale verlof afgehaald.

In bovenstaand voorbeeld zie je ook een totaal saldo onderaan staan van 30 dagen. Indien dit is ingesteld kan het systeem op deze manier de totale restsaldo’s van verschillende verloftypes optellen. In dit voorbeeld zijn dat de restsaldo’s van het normale verlof en ATV saldo. Zo heb je een duidelijk beeld van het totale te besteden verlof.  

 icoon:

Details van het saldo vindt men door op het betreffende verloftype te klikken.

Berekening saldo

Zowel een medewerker als een manager en beheerder kunnen de berekening inzien van het saldo van het verlof. Hierin is te zien hoe het saldo is opgebouwd en wat er eventueel bijkomt door seniorendagen of anciënniteitsdagen.
Dit is te vinden door in het saldi overzicht detail (icoon) te klikken op de roostermutatie. Druk vervolgens in het scherm dat opent op de knop detail rechts van BEREKENING.