Tijdregistratie: Roosters instellen ten aanzien van geklokte uren

Wat doe je met de geklokte uren? Als je deze wenst de verwerken middels een weekstaat heb je 3 verschillende opties om deze uren met een verloftype te verrekenen.

Wanneer een medewerker weekstaten indient, nadat deze tijd heeft geregistreerd, biedt het Vrijedagen systeem 3 opties. Geklokte uren kunnen door deze instelling dus op 3 manieren worden verwerkt.

  1.  Standaard: Alleen de uren die een medewerker meer heeft geklokt worden omgezet in tijd voor tijd via de ingediende en goedgekeurde weekstaat.
  2. Standaard geen uren: Uren uit de ingediende weekstaat kunnen niet worden omgezet in tijd voor tijd
  3. 0 uren rooster: Alle uren die een medewerker indient met een weekstaat worden omgezet in tijd voor tijd
  • Ga naar ‘Instellingen (tandwiel icoon rechtsboven)’ ⇒ ‘Stamgegevens’ ⇒ ‘Roosters’, en selecteer potlood icoontje rechts naast het rooster in kwestie.

Selecteer je voorkeur voor dit rooster en druk vervolgens op ‘Opslaan’

Standaard: De uren meer dan rooster die een medewerker heeft geklokt worden omgezet in tijd voor tijd of overwerk via de ingediende en goedgekeurde weekstaat.

Dit is de standaard instelling. Via deze optie vergelijkt het systeem het aantal gewerkte/geklokte uren met het totaal aantal uur dat een medewerker staat ingeroosterd per week volgens het rooster. Alleen wat meer of minder is geklokt dan dit aantal wordt verrekend met het verloftype waarop overwerk mag worden geboekt.

Standaard geen uren: Uren uit de ingediende weekstaat kunnen niet worden omgezet in tijd voor tijd of overwerk

Bij het indienen van de weekstaat wordt geen rekening gehouden met het aantal geklokte uren. Het is met deze optie nog wel mogelijk om los een aantal overwerk uren op te geven. Dit staat verder los van het aantal geklokte/gewerkte uren.

0 uren rooster: Alle uren die een medewerker indient met een weekstaat worden omgezet in tijd voor tijd of overwerk

Selecteer deze optie om alle geklokte uren vanuit de goedgekeurde weekstaat bij te boeken op het verloftype waarop overwerk wordt geboekt. Elk geklokte uur wordt opgebouwd vanaf nul, onafhankelijk van het rooster.

Dit is vooral handig voor medewerkers waarbij geen vast rooster geldt, maar wel verlof moeten kunnen opbouwen en registreren. Op deze manier kan je ze een uitgebreid, flex rooster geven, zodat ze op elke dag staan ingeroosterd (dit is weer handig voor het opnemen van verlof) en dus ook elke dag het opgebouwde verlof/overuren kunnen spenderen.