Werktijden registreren voor iemand anders

In dit onderdeel kan je de gewerkte uren voor je medewerkers opvoeren. Ga naar ‘Tijdregistratie’ ⇒ ‘Klokken’ ⇒ ‘Werktijden voor iemand anders’. Het scherm geeft een overzicht van de geregistreerde uren van die week.

Selecteer bovenaan bij Medewerker in het drop-down menu de medewerker van wie je de gewerkte uren wenst te registreren.

Het overzicht

Boven de kalender vindt men de week selectie balk. Hier kan een week worden gekozen waarvan de details worden getoond en kunnen worden opgevoerd.

Hieronder is een lijst van de opties die getoond worden in het werktijdenoverzicht, met een uitleg:

 • Pijl naar links / rechts: Door op een pijl te klikken verplaatst de datum een week achteruit (links) of vooruit (rechts) afhankelijk van de week/dag instelling.
 • Vandaag: Door het selecteren van deze optie zal de kalender direct naar de week of dag van vandaag gaan.
 • Voeg commentaar toe: Per toegevoegd werkmoment kan je een notitie toevoegen.
 • Verwijder: Verwijder het toegevoegde werkmoment.
 • Wijzigen: Wijzig het toegevoegde werkmoment.
 • Totaal: Het totaal is een optelsom van het totaal aantal uur deze week.

Een werkmoment toevoegen

 • Dag: Selecteer de dag waarvan je gewerkte uren wenst op te geven.
 • Locatie: Geef aan waar er is gewerkt
 • Activiteit: Selecteer de activiteit die het best bij de gewerkte werkzaamheden past.
 • Begin: Geef op hoe laat er met deze activiteit gestart is.
 • Einde: Geef op tot hoe laat de werkzaamheden hebben geduurd.

Druk tot slot op ‘Toevoegen’ om het gewerkte moment op te geven.

Een weekstaat indienen

Indien alle werkzaamheden van de week zijn voltooid en toegevoegd, kun je via de knop ‘Weekstaat’ de gewerkte uren indienen ter goedkeuring. Deze kun je ook indienen via ‘Tijdregistratie’ ⇒ ‘Weekstaten’ ⇒ ‘Weekstaat’