Anciënniteit dagen invoeren met peildatum

Klik hier om meer te lezen over seniorendagen.

Klik hier om meer te lezen over dienstverbanden.

Wat zijn anciënniteitsdagen?

Anciënniteit dagen zijn extra verlofdagen die je toegekend kan krijgen, voor het aantal jaren dat je in dienst bent van een bedrijf. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat elke medewerker die langer dan 5 jaar in dienst is, 1 dag extra verlof krijgt toegekend.

Net als bij seniorendagen (extra verlofdagen vanwege je leeftijd) is er een peildatum waarop bepaald wordt of je de verlofdagen krijgt toegewezen of niet.

Peildatum:

  • Begin boekjaar; aan het begin van het boekjaar moet je minimaal het aangegeven aantal jaar in dienst zijn
  • Eind boekjaar; aan het eind van het boekjaar moet je minimaal het aangegeven aantal jaar in dienst zijn.
  • Aangepast; een gekozen dag en maand van het jaar
  • In dienst datum; gebaseerd op de dag dat je in dienst bent gekomen krijg je pro rato het aantal dagen erbij dat is aangegeven
  • Afgesneden datum; op de dag dat je in dienst bent gekomen, krijg je het aantal dagen erbij dat is aangegeven. Dit is dus niet pro rato.

De volgende scenario’s ontstaan: Stel een medewerker is in dienst gekomen op 1-2-1990, en je maakt de toekenning voor 2015 op 1-1-2015. Het dienstverband geeft aan dat je 25 jaar in dienst moet zijn om deze extra verlofdagen te krijgen.
Als je begin boekjaar selecteert, dan zal deze medewerker nog geen extra dagen ontvangen, omdat op het moment van het begin van het boekjaar (1-1-2015), deze persoon nog niet 25 jaar in dienst is.
Als je eind boekjaar selecteert, dan zal deze medewerker wel de extra dagen ontvangen, omdat de medewerker op het moment van het einde van het boekjaar, wel het betreffende aantal jaar in dienst is.

Bij “Aangepast” bepaald de aangegeven dag en maand of je wel of niet genoeg jaar in dienst bent om aanspraak te maken op extra verlofdagen. De medewerker die op 1-2-1990 in dienst is gekomen, krijgt dus wel anciënniteit dagen als de aangepaste datum op bijvoorbeeld 1 juli staat. Want op 1 juli is deze persoon al meer dan 25 jaar in dienst.

“In dienst datum” geeft aan dat je de dagen pro rato er bij krijgt, gebaseerd op de dag en maand van de indiensttreding. De medewerker die op 1-2-2015, 25 jaar in dienst is, krijgt dus pro rato extra verlofdagen. Dit zal ongeveer neer komen op 11/12 van het aantal verlofdagen dat geldt voor 25 jaar. Mocht het zo ingesteld zijn dat er ook anciënniteit dagen worden toegekend aan de jaren tot 25 jaar, dan zal deze persoon dus ook nog 1/12 van deze anciënniteit dagen krijgen. Stel dat deze persoon pas op 1-7-2015, 25 jaar in dienst zou zijn, dan zou de pro rato neer komen op 6/12 van het aantal anciënniteit gebaseerd op ’tot 25 jaar’ en 6/12 ‘vanaf 25 jaar’.

Afgesneden datum is vergelijkbaar met de “in dienst datum”, echter is deze niet pro rato. Dit betekent dat de medewerker pas werkelijk recht heeft op de anciënniteit dagen als deze medewerker ook minimaal dit aantal jaren in dienst is geweest. Het gevolg is dus dat de medewerker alleen recht heeft op deze dagen als hij/zij de in dienst datum op dat jaar ook bereikt. Als de medewerker uit het voorbeeld dus nog werkende is op 1-2-2015, dan krijgt de persoon de volledige hoeveelheid aan anciënniteit dagen (dus niet pro rato), echter, als de medewerker uit dienst gaat op bijvoorbeeld 20-1-2015, dan krijgt deze medewerker geen extra verlofdagen, omdat de medewerker de grens datum van precies 25 jaar niet gehaald heeft.

De laatste twee zijn dus specifiek anders dan de andere drie omdat hier het aantal wordt toegekend op de datum van “In dienst”. In het geval van Afgesneden worden dagen niet toegekend, mocht je eerder uit dienst gaan. Maar let op de dagen worden volledig toegekend op de dag van In dienst ook al gaat de medewerker een week later uit dienst! Bij de andere peildatums worden de totalen tijdens de toekenning volledig bijgeboekt op basis van pro rato en % parttime.

We kunnen er niet voor zorgen dat de anciënniteit dagen toegevoegd worden op de indienst datum zelf. De toekenning van alle verlof dagen zal aan het begin van het jaar moeten plaatsvinden. Het zou tot teveel wijzigingen en verwarring leiden om nu de berekening van de anciënniteitsdagen, seniorendagen en de wetgeving 2012 uit elkaar te trekken. Elke medewerker zal dus aan het begin van het jaar zien hoeveel je aan anciënniteit dagen hebben gekregen. In het geval van Afgesneden betekent dit dat als de medewerker voor de in dienst datum van dit jaar uit dienst gaat, de anciënniteit dagen niet gelden, en dus automatisch weer van het saldi afgehaald zullen worden.

Peildatum instellen / aanpassen

De peildatum voor anciënniteit dagen hoeft niet voor het hele bedrijf hetzelfde te zijn. Het is dienstverband afhankelijk. Om de peildatum aan te passen, zul je in het menu moeten navigeren naar ‘Instellingen (tandwiel icoon rechtsboven)’ ⇒ ‘Stamgegevens’ ⇒ ‘Dienstverbanden. Klik vervolgens op het potloodje rechts van het dienstverband. Hier kun je in de drop-down bar bij “peildatum anciënniteit ” de volgende opties selecteren: Begin van het jaar, Eind van het jaar, Pro rato, Aangepast, Afgesneden.
Als je aangepast selecteert, dan geef je vervolgens bij “aangepast (maanden na start)” een van de getallen van 2 – 11 in. Deze getallen staan voor de maanden na de start van het boekjaar.

Klik hier om meer te lezen over seniorendagen.

Klik hier om meer te lezen over dienstverbanden.