Seniorendagen invoeren met peildatum

Klik hier om meer te lezen over anciënniteit dagen.

Klik hier om meer te lezen over dienstverbanden.

Wat zijn seniorendagen?

Seniorendagen zijn extra verlofdagen die toegekend kunnen worden aan medewerkers, gebaseerd op de leeftijd van de medewerker.

De leeftijd wordt bepaald door het aantal jaar dat er ligt tussen het geboortejaar en het jaar van de toekenning. In het geval van halve jaren, bijvoorbeeld op de leeftijd 57,5, dan wordt de leeftijd bepaald aan de hand van 6 maanden na de geboortedatum. (6 maanden na de geboortemaand op dezelfde dag als de geboortedag). Dus bv bij 27-6 wordt voor seniorendagen op het halve jaar, de datum 27-12 gerekend.

De leeftijden moeten aansluitend zijn op elkaar en mogen niet overlappen, bv:

 • 50 | 2; Als men op de peildatum 50 is dan worden er 2 dagen extra toegekend.
 • 55 | 4; Als men op de peildatum 55 is dan worden er 4 dagen extra toegekend. De eerdere 2 dagen voor 50 jaar en ouder worden NIET meer toegekend (je krijgt dus niet 6 dagen). Alleen bij de peildatum pro rato worden 2 dagen over het deel voor de verjaardag pro rato toegekend voor 50 jaar en ouder en na de 55ste verjaardag in dat jaar wordt pro rato 4 dagen toegekend.

Peildatum: (bepaalt de leeftijd voor het hele jaar of juist een deel daarvan, of een specifieke variatie hierop, zie hiervoor de onderstaande mogelijkheden)

 • Begin van het jaar; De leeftijd wordt bepaald aan het begin van het boekjaar. Dus als de persoon 60 is geworden dan geldt die leeftijd. Als de persoon tijdens het jaar 60 wordt dan is de medewerker dus op het peilmoment nog 59, en geldt de leeftijd 59.
 • Eind van het jaar; De leeftijd wordt bepaald aan het einde van het boekjaar. Dus als de persoon dit jaar 60 wordt dan geldt 60 voor het gehele jaar.
 • Pro-Rato; De verjaardag geldt als peildatum. Het deel van het jaar voor de verjaardag valt bv in 50 tot 60 en na de verjaardag in 60 tot 65. Zodoende kan het zijn dat als je op 1/4 (één april) je 61ste verjaardag hebt, dat er 25% van de extra dagen voor personen van 50-60 jaar wordt bijgeschreven en 75% van de dagen voor personen van 60-65 jaar.
 • Aangepast (Datum kan gekozen worden als zijnde een dag in het jaar bv: 1/7); Dus de leeftijd die de medewerker heeft op dit peilmoment, geldt voor het gehele jaar.
 • Aangepast-prorato: Deze peildatum deelt het jaar in tweeën op 1 juli, en kent seniorendagen toe op basis van deze tweedeling: de medewerkers die in het jaar voorafgaand geboren zijn, krijgen het volledige aantal seniorendagen wat bij hun leeftijd hoort toegekend. De medewerkers die in de eerste helft van het jaar geboren zijn (voor 1/7) krijgen de helft van dit aantal toegekend. Tot slot krijgen medewerkers die na 1 juli geboren zijn niets. Voor de laatste groep geldt dat ze in het volgende jaar in aanmerking komen voor deze leeftijdsregel. Dit geldt alleen in het jaar dat de medewerker op een grensleeftijd zit; daarna ontvangen ook de medewerkers met verjaardagen in het begin van het jaar het volledige aantal verlofdagen. Bijvoorbeeld, een werknemer is in april jarig en wordt 50; hij/zij krijgt dus de helft van het aantal verlofdagen wat toegekend wordt wanneer iemand 50 wordt, omdat de verjaardag in de eerste helft van het jaar valt. Het jaar daarna zal deze medewerker uiteraard het volledige aantal verlofdagen ontvangen.

Voor het werkelijke aantal dat de medewerker krijgt, wordt er altijd rekening gehouden met:

 • % Parttime; Als men 32 uur per week werkt dan is dat een % parttime van 80. Het totale aantal dat uit de berekening komt zoals boven aangegeven wordt dan maal 80%.
 • Alleen FTE; Deze optie geeft aan dat er alleen sprake is van bijtelling voor seniorendagen als men 100% werkt.
 • Datum in dienst; Als de in dienst datum binnen het boekjaar valt, dan wordt die datum genomen als begin van de periode voor toekenning, in plaats van het begin van het boekjaar.
 • Datum uit dienst; Als de uit dienst datum voor het einde van het boekjaar valt, dan wordt die datum genomen als einde periode voor de toekenning.

De periode voor de toekenning wordt berekend aan de hand van het exacte aantal dagen dat ligt tussen het begin van de periode dienstverband en het eind van de periode dienstverband.

Peildatum instellen / aanpassen

De peildatum voor seniorendagen hoeft niet voor het hele bedrijf hetzelfde te zijn; het is afhankelijk van het dienstverband. Om de peildatum aan te passen, zul je in het menu moeten navigeren naar ‘Instellingen (tandwiel rechtsboven)’ ⇒ ‘Stamgegevens’ ⇒ ‘Dienstverbanden’. Klik vervolgens op het potloodje rechts van het dienstverband. Hier kun je in de dropdown bar bij “peildatum seniorendagen” de volgende opties selecteren: begin van het jaar, eind van het jaar, geboortedatum, aangepast, aangepast-prorato.
Als je ‘aangepast’ selecteert, dan geef je vervolgens bij “aangepast (maanden na start)” een van de getallen van 2 – 11 in. Deze getallen staan voor de maanden na de start van het boekjaar.

Klik hier om meer te lezen over anciënniteit dagen.

Klik hier om meer te lezen over dienstverbanden.