Overzichtspagina: Ziek rapportages

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent tijdregistratie.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent verlof.

Ziek rapportages

Het is mogelijk om verschillende soorten rapportages uit te draaien vanuit de Vrijedagen omgeving. Met de rapportages is het mogelijk om verschillende zaken overzichtelijk te tonen. Dit kan verschillen van een lijst met de aanvragen van de medewerkers tot een lijst met alle medewerkers die op het moment ziek zijn.

Het is handig om te weten welke informatie er getoond wordt met de verschillende rapportages. Hieronder vindt je een lijst terug met de verschillende rapportages en waarvoor je deze het best kunt gebruiken.

Ziek percentage rapport:

Via een ziek percentage rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk.
Met dit rapport kan je overzichtelijk krijgen hoeveel procent de medewerker, van de gekozen periode, ziek is geweest. In het overzicht kan je terug vinden hoeveel roostertijd, werktijd en ziektijd er in de periode heeft plaatsgevonden. Naast dat je kan zien hoeveel procent de medewerker ziek is geweest kan je ook terugvinden hoeveel ziekmeldingen de medewerker heeft in de gekozen periode.

Ziekdagen rapport:

Via een ziekdagen rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Met dit rapport wordt per ziektedag in kaart gebracht op welke dagen de medewerker ziek was, hoeveel procent hij die dagen ziek was en hoeveel uren hij die dag totaal ziek was.

Ziekmeldingen:

Via een ziekmeldingen rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Met dit rapport wordt per ziekmelding getoond wat de begin- en einddatum is van de verschillende ziekmeldingen, hoeveel uren de medewerker gemist heeft in deze periode en je kan de opmerkingen en de genomen maatregelen terugvinden.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent tijdregistratie.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent verlof.