Rapportage: Aanvragen overzicht

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Het aanvragen overzicht

Dit overzicht is te vinden in het menu onder ‘Rapportage’ ⇒ ‘Aanvragen overzicht’. Dit overzicht geeft per medewerker een duidelijk beeld van de status van alle aanvragen. Het geeft aan welke aanvraag is goedgekeurd, welke afgekeurd, geannuleerd, of nog open staan.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Begin enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug

Extern nummer: Mochten er externe nummers ingesteld zijn voor de medewerkers kan je deze hier terugvinden

Datum: Hier kan je terugvinden voor welke datum de aanvraag geldt. Dit is dus niet de dag dat de aanvraag gedaan is

Begin: Hier kan je de begintijd van de aanvraag terugvinden

Eind: Hier kan je de eindtijd van de aanvraag terugvinden

Ingediend op: Hier kan je de dag terugvinden waarop de medewerker de aanvraag gedaan heeft

Aantal: Hier kan je het aantal dagen/uren terugvinden dat de medewerker die dag heeft opgenomen

Verloftype: Hier kan je terugvinden onder welk verloftype de aanvraag is gedaan door de medewerker

Status: Hier kan je de status van de aanvraag terugvinden. Zo kan je dus ook makkelijk terugzien welke aanvragen nog behandeld moeten worden

Autoriseerder: Als een aanvraag automatisch is goedgekeurd is hier zichtbaar wie de aanvraag heeft geautoriseerd

Goedkeurder: Hier kan je terugvinden welke manager de aanvraag heeft goedgekeurd

Reden: Als een medewerker een reden heeft ingevuld bij de aanvraag, kan je deze hier terugvinden

Filters instellen

  • Medewerker; Kies hier een specifieke medewerker. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Verloftype; Kies vervolgens het verloftype wat je in wilt zien. Als je alle verloftypes wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Begin periode; Kies een begin datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van het totale verlofsaldo in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die voor deze periode liggen worden niet meegenomen.
  • Eind periode; Kies een eind datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van de aanvragen in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die na deze periode liggen worden niet meegenomen.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, kies je op toon rapport of exporteren. ‘Toon rapport’ toont het rapport op het scherm. ‘Exporteren’ weergeeft het rapport in MS Excel voor je te verzenden naar de gewenste persoon.

 

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.