Rapportage: Aanwezigheid

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Aanwezigheid

Via een aanwezigheid rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van de aanwezigheid van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Dit scherm is toegankelijk vanaf het linker menu. Ga naar ‘Rapportage’ ⇒‘Aanwezigheid’.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Extern nummer enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug

Extern nummer: Mochten er externe nummers ingesteld zijn voor de medewerkers kan je deze hier terugvinden

Actief/Niet actief: Hier vindt je terug of de medewerker actief is

Afdeling: Als er binnen Vrijedagen afdelingen zijn aangemaakt kan je hier terugvinden in welke afdeling de medewerkers zitten, dit is handig als je de medewerkers bijvoorbeeld wilt sorteren op afdeling

Dienstverband: Hier vindt je het dienstverband van de medewerker in terug

Week: Hier vindt je het weeknummer in terug

Datum: Hier vindt je de datum van de klokmomenten in terug

Dag: Hier vindt je de dag terug

Begin: Hier vindt je de begintijd van de medewerker volgens het rooster terug

Ingeklokt op: Hier vindt je het inklok moment van de medewerkers terug

Later ingeklokt: Hier kan je terug vinden of de medewerker later dan de begintijd van het rooster heeft ingeklokt

Einde: Hier vindt je de eindtijd van de medewerker volgens het rooster terug

Uitgeklokt op: Hier vindt je het uitklok moment van de medewerkers terug

Eerder uitgeklokt: Hier kan je terug vinden of de medewerker eerder dan de eindtijd van het rooster heeft uitgeklokt

Totaal: Hier vindt je het totaal aantal gewerkte tijd van de medewerker terug

 

Filters instellen

  • Begin periode; Kies een begin datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van het totale verlofsaldo in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die voor deze periode liggen worden niet meegenomen.
  • Eind periode; Kies een eind datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van de aanvragen in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die na deze periode liggen worden niet meegenomen.
  • Medewerker; Kies hier een specifieke medewerker. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Manager; Kies hier een specifieke manager. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Afdeling; Kies hier een specifieke afdeling. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Dienstverbanden; Kies hier een specifiek dienstverband. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Inactieve Medewerkers; Als je ook de inactieve medewerkers wilt tonen in de rapportage, vink dit dan aan.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, kies je voor exporteren. ‘Exporteren’ weergeeft het rapport in MS Excel voor je te verzenden naar de gewenste persoon.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.