Rapportage: Mutatie

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Mutatie rapport

Het mutatie rapport creëert een csv-bestand (Comma Separated Value) van de periode die je hebt ingevoerd, met alle ingeboekte saldo mutaties. Dit type bestand is eenvoudig te openen met bijvoorbeeld Microsoft Excel. Om dit rapport op te kunnen vragen ga je naar het menu item  ‘Rapportage’ ⇒ ‘Mutatie rapport’. Het volgende scherm verschijnt:

  • Begin: Voer hier de begin datum in van de periode waarvoor je het rapport wilt opvragen. Gebruik het icoontje van de kalender om in een agenda de juiste datum te selecteren.
  • Einde: Voer hier de eind datum in van de periode waarvoor je het rapport wilt opvragen. Gebruik het icoontje van de kalender om in een agenda de juiste datum te selecteren.
  • Verloftype: Selecteer hier het verloftype waarvan je de saldo mutaties wenst op te vragen.
  • Medewerker: Selecteer hier de medewerker voor wie je het mutatie rapport wenst op te stellen.
  • Afdeling: Selecteer hier de afdeling waarvan je de mutaties wenst op te vragen.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.