Rapportage: Opgenomen verlof

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Opgenomen verlof rapport

Het opgenomen verlof rapport geeft een snel en duidelijk overzicht van het verlof dat op verschillende verloftypes is opgenomen. Dit is een optelling van alle vrije dagen die goedgekeurd zijn. Administratieve mutaties (bijvoorbeeld een afboekingsmutatie) tellen in dit overzicht niet mee. Je kunt dit rapport opvragen via ‘Rapportage’ ⇒ ‘Opgenomen verlof rapport’.

opgenomen verlof rapport

  • Afdeling:  Hier kun je de afdeling selecteren waarvan je het opgenomen verlof wilt bekijken
  • Begin periode: Vul hier de begin datum in van de periode van het opgenomen verlof dat je wilt bekijken. Gebruik het kalender icoontje om een agenda te openen en een datum te selecteren.
  • Eind periode: Vul hier de eind datum in van de periode van het opgenomen verlof dat je wilt bekijken. Gebruik het kalender icoontje om een agenda te openen en een datum te selecteren.

Het overzicht dat je krijgt als je op “toon rapport” klikt, geeft een overzicht van het opgenomen verlof per medewerker per verloftype. Hierboven zijn alle gegevens bij elkaar opgeteld, en in een overzicht gezet als “totaal afdeling”.
Je kunt deze gegevens ook exporteren naar een CSV bestand, wat geopend kan worden in Excel. Klik hiervoor op “exporteren”.

Om de gegevens af te drukken, kun je gebruik maken van het logootje van de printer aan de rechterkant van het scherm.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.