Rapportage: Opgenomen verlof

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Opgenomen verlof rapport

Het opgenomen verlof rapport geeft een snel en duidelijk overzicht van het verlof dat op verschillende verloftypes is opgenomen. Dit is een optelling van alle vrije dagen die goedgekeurd zijn. Administratieve mutaties (bijvoorbeeld een afboekingsmutatie) tellen in dit overzicht niet mee. Je kunt dit rapport opvragen via ‘Vrijedagen (bovenaan de pagina)’ ⇒ ‘Rapportage’ ‘Opgenomen verlof’.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Afdeling enz.

In dit rapportage wordt vanaf regel 5 een totaal overzicht getoond waarin zichtbaar is hoeveel uren per verloftype zijn opgenomen in de gekozen periode. Daaronder wordt dit per medewerker getoond.

Extern nummer: Mochten er externe nummers ingesteld zijn voor de medewerkers kan je deze hier terugvinden.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug.

Afdeling: Hier vindt je de naam van de afdeling waarin de medewerker zit terug.

De verschillende verloftypes: Hier vindt je de opgenomen uren terug onder de specifieke verloftypes die de medewerker opgenomen heeft.

  • Afdeling: Hier kun je de afdeling selecteren waarvan je het opgenomen verlof wilt bekijken
  • Begin periode: Vul hier de begin datum in van de periode van het opgenomen verlof dat je wilt bekijken. Gebruik het kalender icoontje om een agenda te openen en een datum te selecteren.
  • Eind periode: Vul hier de eind datum in van de periode van het opgenomen verlof dat je wilt bekijken. Gebruik het kalender icoontje om een agenda te openen en een datum te selecteren. LET OP: De einddatum van de opgegeven periode is “tot”.
  • Toon in: Kier hier of de balans in uren of dagen zal worden getoond.

Je kunt deze gegevens exporteren naar een CSV bestand, wat geopend kan worden in Excel. Klik hiervoor op “Exporteren”.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.