Rapportage: Ziek percentage

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Ziek percentage rapport

Via een ziek percentage rapport kan er een overzicht worden gegenereerd de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Dit scherm is toegankelijk vanaf het linker menu. Ga naar ‘ZIEKTEDAGEN (bovenaan de pagina)’ ⇒ ‘Rapportage’ ⇒ ‘Ziek percentage’.

Filters instellen

  • Jaar; Kies hier een specifiek jaar.
  • Periode; Hier heb je de keuze uit de verschillende maanden, kwartalen en het hele jaar. Kies de periode die je getoond wilt hebben.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, kies je exporteren. ‘Exporteren’ weergeeft het rapport in MS Excel voor je te verzenden naar de gewenste persoon.

 

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Totale rooster tijd (uren) enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug.

Totale rooster tijd (Uren): Dit is het aantal uur dat de medewerker volgens zijn of haar rooster had moeten werken in de gekozen periode

Werktijd (Uren): Dit is het aantal uur dat de medewerker gewerkt heeft in de gekozen periode

Ziektijd (Uren): Dit is het aantal uur dat de medewerker ziek is geweest in de gekozen periode

Aantal ziekmeldingen: Dit is het aantal ziekmeldingen dat voor de medewerker in het systeem staan voor de gekozen periode

% ziek: Hier vindt je terug hoeveel procent de medewerker ziek was in vergelijking met het Totale rooster tijd.

 

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.