Rapportage: Ziekmeldingen

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Ziekmeldingen rapport

 

Via een ziekmeldingen rapport kan er een overzicht worden gegenereerd de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Dit scherm is toegankelijk vanaf het linker menu. Ga naar ‘ZIEKTEDAGEN (bovenaan de pagina)’ ⇒ ‘Rapportage’ ⇒ ‘Ziekmeldingen’.

Filters instellen

  • Medewerker; Kies hier een specifieke medewerker. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Manager; Kies hier een specifieke manager. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Afdeling; Kies hier een specifieke manager. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Begin periode; Kies een begin datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van het totale verlofsaldo in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die voor deze periode liggen worden niet meegenomen.
  • Eind periode; Kies een eind datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van de aanvragen in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die na deze periode liggen worden niet meegenomen.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, kies je op toon rapport of exporteren. ‘Toon rapport’ toont het rapport op het scherm. ‘Exporteren’ weergeeft het rapport in MS Excel voor je te verzenden naar de gewenste persoon.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Extern nummer enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug

Extern nummer: Mochten er externe nummers ingesteld zijn voor de medewerkers kan je deze hier terugvinden

Manager: Hier vindt je de naam van de manager van de medewerker terug

Afdeling: Als er binnen Vrijedagen afdelingen zijn aangemaakt kan je hier terugvinden in welke afdeling de medewerkers zitten, dit is handig als je de medewerkers bijvoorbeeld wilt sorteren op afdeling

Begin: Hier vindt je de begin datum van de ziekmelding in terug

Einde: Hier vindt je de eind datum van de ziekmelding in terug

Afwezig: Hier vindt je het totaal aantal uur dat de medewerker door de ziekmelding afwezig was

Opmerkingen: Als er bij het invoeren van de ziekmelding een opmerking is ingevuld kan je deze hier terugvinden

Genomen maatregelen: Als er bij het invoeren van de ziekmelding een genomen maatregel is ingevuld kan je deze hier terugvinden

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.