Verlofmutaties

Verklaring mutatie soorten in verlof

Ga in het menu naar Overzicht ⇒ Mijn saldi.

Als je op een verloftype klikt, bijvoorbeeld normaal verlof, zie je bovenin een of meerdere mutaties staan.

Er zijn 4 mutatie-mogelijkheden:

– Administratieve mutatie
Dit heeft altijd betrekking op een handmatige bij- of afboeking van je saldo. De reden staat er achter vermeld.
– Jaarverwerkingsmutatie
Dit is een saldo wat overgeboekt is als restant vanuit een voorgaand jaar of wat overgeboekt naar het volgende jaar. Dit saldo kan positief of negatief zijn.
– Roostermutatie
Dit is het saldo wat je jaarlijks volgens je contract toegewezen krijgt. Druk op het detail (icoon) voor een gedetaileerde berekening.
– Vervallen verlof mutatie
Dit saldo is te komen vervallen vanwege het te laat opnemen van het saldo i.v.m. de nieuwe vakantiewetgeving.