Verlofwetgeving 2012 instellen

Vanaf 1 januari 2012 is de verlofwetgeving veranderd, waardoor het wettelijk restsaldo verlof nu niet voor 5 jaar meer meegenomen kan worden, maar nog maar 6 maanden. Als het boekjaar begint op 1 januari 2014 betekent dit dus dat het wettelijk restsaldo van 2014, op 1 juli 2015 vervalt.

Vakantieregel 2012 instellen

De vakantieregel 2012 kan ingesteld worden onder het menu item ‘Instellingen  (tandwiel icoon rechtsboven) ‘ ⇒ ‘Stamgegevens’ ⇒ ‘Verloftypes’. Klik vervolgens op wijzigen (potloodje) van normaal verlof.

  1. Stel in het veld bij Max. aantal mee te nemen het getal -1 (minus 1) in. Op deze manier wordt het verval van verlof volledig overgelaten aan de regels van de verlofwetgeving.
  2. Selecteer bij calculatie methode “wetgeving 2012”.
  3. Druk op opslaan.
  4. Indien er meerdere verloftypes zijn waarvoor de wetgeving geldt, herhaal je de bovenstaande actie nogmaals.

Aan het einde van het (boek)jaar wordt het restsaldo automatisch getransporteerd naar het volgende jaar met de jaarverwerking volgens de verlofwetgeving.

Bij eerste keer ingebruikname van Vrijedagen is er ook een mogelijkheid om transportmutaties volgens NL wetgeving 2012 te importeren waarbij je al kan aangeven welke deel onder het wettelijke en bovenwettelijk deel valt.

Let op! Denk goed na bij het wijzigen van bestaande verloftypes en/of dienstverbanden. Een verloftype wijzigen via stamgegevens kan met terugwerkende kracht saldi beïnvloeden. 

Jaarverlofoverzicht

Zodra de wetgeving juist is ingesteld wordt voor elke medewerker een overzicht aangemaakt waar de juiste verdeling van verlof (wettelijk – bovenwettelijk verlof) overzichtelijk wordt weergegeven. Volg deze link om te lezen waar je dit overzicht kun vinden, en hoe het werkt.