Rapportage: Verlof opbouw

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Verlof opbouw rapport

Sinds 2012 is een Nederlandse wetgeving actief, waarin beschreven staat dat het jaarlijks toegekende saldo opgedeeld moet zijn in 2 delen: een wettelijke deel, en een bovenwettelijk deel.
Het wettelijke deel is 4x een werkweek, en een half jaar geldig na het einde van het boekjaar. Het bovenwettelijke deel is 5 jaar geldig na het eind van het boekjaar, en bestaat uit de rest van het saldo.

Om een overzicht te zien van de opbouw van dit verlof kun je naar het medewerker saldi overzicht gaan, maar dan zie je enkel de opbouw van één specifieke medewerker. Je kunt er ook voor kiezen om de opbouw van alle medewerkers tegelijk te bekijken. Ga hiervoor naar ‘Rapportage’  ‘Verlof opbouw rapport’.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Huidig saldo enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug.

Huidig saldo: Hier kan je het huidige saldo van de medewerkers terugvinden. Dit is het saldo dat de medewerker op het moment van uitdraaien nog te besteden heeft.

Transport vorig jaar: Het saldo dat de medewerkers van het vorige jaar hebben meegenomen wordt hier getoond.

Wettelijk: Het wettelijke saldo van de medewerkers vindt je terug onder dit kopje. Het wettelijk deel is 4x een werkweek, en een half jaar geldig na het einde van het boekjaar.

Boven-wettelijk: Het boven wettelijke saldo van de medewerkers vindt je terug onder dit kopje. Dit gedeelte van het saldo is 5 jaar geldig na het eind van het boekjaar.

Handmatige bijboeking: Mocht er bij een medewerker een handmatige bijboeking hebben plaatsgevonden (een mutatie) dan kan je het totaal aantal uren/dagen hier terugvinden.

Totaal erbij: Hier vindt je de optelsom van ‘Transport vorig jaar’, ‘Wettelijk’, ‘Boven-wettelijk’ en ‘Handmatige bijboeking’.

Opgenomen: Hier kan je het saldo vinden dat de medewerker in totaal heeft opgenomen. Aanvragen die later in het jaar plaatsvinden zijn hier al ook meegenomen.

Vervallen: Saldo dat onder de ‘Wetgeving 2012’ valt komt op een bepaald punt te vervallen. Het totaal saldo dat dit jaar is komen te vervallen is hier zichtbaar.

Verkocht: Als de medewerker ervoor gekozen heeft om een gedeelte van het saldo te verkopen kan je hier het totaal verkochte saldo terugvinden.

Totaal eraf: Hier vindt je de optelsom van ‘Opgenomen’, ‘Vervallen’ en ‘Verkocht’.

Vervalt op: Het wettelijke saldo dat halverwege het boekjaar komt te vervallen kan je hier terugvinden. Als je dit rapport uitdraait na de vervaldatum zal je dit saldo terugvinden onder ‘Vervallen’.

Vervalt na het (boek)jaar: Het totaal saldo dat na het (boek)jaar komt te vervallen kan je hier terugvinden.

Nog 2 jaar geldig: Het totaal saldo dat nog 2 jaar geldig is kan je hier terugvinden.

Nog 3 jaar geldig: Het totaal saldo dat nog 3 jaar geldig is kan je hier terugvinden.

Nog 4 jaar geldig: Het totaal saldo dat nog 4 jaar geldig is kan je hier terugvinden.

Nog 5 jaar geldig: Het totaal saldo dat nog 5 jaar geldig is kan je hier terugvinden.

Filters instellen

  • Jaar; Kies hier het jaar waar je inzage op wilt hebben.
  • Verloftype; Kies vervolgens het verloftype wat je in wilt zien. Je hebt hier de keuze uit de verloftypes waarbij staat ingesteld dat er saldo meegenomen mag worden naar volgend jaar.
  • Medewerker; Kies hier een specifieke medewerker. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op ‘Alle’ staan.
  • Toon in; Kier hier of de balans in uren of dagen zal worden getoond.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, klik je op ‘Exporteren’.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.