Goed te keuren weekstaten

Te keuren weekstaten overzicht

De rol bepaalt wat de gebruiker te zien krijgt:

  • Rol Manager: Alleen de medewerker(s) waar de gebruiker manager van is worden getoond.
  • Rol Administrator: Alle medewerkers worden getoond.

Door te klikken op ‘Tijdregistratie (bovenaan de pagina)’ ⇒ ‘Te keuren’ ⇒ ‘Weekstaten’ opent het weekstaten-overzicht.

Door te klikken op het detail (icoon van een bladzijde) achter de naam van de medewerker van de ingediende weekstaat, opent een venster met een weekoverzicht van maandag tot zondag. Hierin kan worden gecontroleerd of de medewerker voldoende heeft gewerkt, of deze overuren heeft gemaakt en/of absentie uren heeft gemaakt.

  • Gewerkt: Deze rij toont alle geklokte en geschreven uren. (Geklokt door time terminal, geschreven door middel van handmatige invoer)
  • Feestdagen (speciale dagen): Als er binnen de weekstaat een feestdag plaatsvindt wordt dit bij het saldo opgeteld naar aanleiding van de ingevoerde dag in het rooster.
  • Totaal absentie: Deze rij toont het aantal uur dat degene niet aanwezig is geweest op kantoor of ziek was.
  • Toeslag: Deze rij toont de toeslag die wordt gegeven. De toeslag wordt bepaald door diverse factoren. Dit kan per bedrijf percentueel worden vast gesteld in regels. De regels worden door onze ontwikkelafdeling in het systeem ingevoerd.

Goedkeuren

Door op goedkeuren te drukken, wordt het aantal goedgekeurde uren van deze week bijgeboekt bij het eerste verloftype (verloftype met hoogste prioriteit) van deze medewerker heeft waarop overwerk staat geactiveerd.

Deze overuren kun je aanpassen in het veld boven de knop goedkeuren, alvorens je op de knop goedkeuren drukt.

Deze uren kan een medewerker dan gebruiken om tijd voor tijd op te nemen of uit te laten betalen in het verlof onderdeel van Vrijedagen.

Afkeuren

Onderaan de pagina vind je 2 opties. Goedkeuren en afkeuren met daarvoor een veld met het aantal uitgerekende overuren. Indien je op afkeuren drukt kun je een mededeling per e-mail aan de medewerker sturen waarom je de weekstaat hebt afgekeurd, zodat de medewerker vervolgens de gewerkte uren kan aanpassen, de weekstaat opnieuw kan indienen, zodat deze nu wel kan worden goedgekeurd door de manager.

Rooster

Hoeveel uur er geboekt mag worden per medewerker per week is afhankelijk van het type rooster dat deze medewerker in gebruik heeft.

Let op! Er is ook een mogelijkheid om het saldo van de medewerker te corrigeren. Pas in dat geval het aantal in het veld boven de knop ‘Goedkeuren’ aan. In het geval van overuren wordt dit bij het overwerk verloftype bijgeboekt, bijvoorbeeld bij het verloftype ’tijd voor tijd’.