“Wie is binnen” overzicht

Wie is binnen

Door in of –uit te klokken staat de medewerker geregistreerd als aanwezig of afwezig. Via het linker menu onder ‘tijdregistratie’ kun je de ‘wie-is-binnen’-lijst inzien. Hier zie je welke medewerker aanwezig is en welke medewerker afwezig is.

Je kunt instellen of je medewerkers dit ook mogen inzien. Ga hiervoor naar systeem instellingen – opties – aanvullend – Toestaan dat een medewerker de presentielijst ziet. In het geval ze dit kunnen inzien kunnen ze vanaf hun werkplek bekijken of zijn of haar collega aanwezig is op dat moment. Je kunt dit bijvoorbeeld ook gebruiken bij ontruimingen. Voor medewerkers en managers geldt, dat zij alleen de aanwezigheid kunnen zien van medewerkers die ze in de verlof kalender mogen/kunnen zien.

 Druk op het icoontje van een agenda links van een medewerker voor een overzicht van alle klokmomenten van deze medewerker.