“Wie is binnen” overzicht

Wie is binnen

Door in of –uit te klokken staat de medewerker geregistreerd als aanwezig of afwezig. Nadat bovenaan is gekozen voor de module ‘TIJDREGISTRATIE’, ziet u links de menu-items die alleen voor deze module gelden. In het menu links, onder ‘Overzicht’, kunt u naar de lijst ‘Wie is binnen’ gaan. Hier zie je welke medewerker aanwezig is en welke medewerker afwezig is.

Je kunt instellen of je medewerkers dit ook mogen inzien. Ga hiervoor naar Instellingen (tandwiel icoon rechtsboven) Tijdregistratie Toestaan dat een medewerker de presentielijst ziet. In het geval ze dit kunnen inzien kunnen ze vanaf hun werkplek bekijken of zijn of haar collega aanwezig is op dat moment. Je kunt dit bijvoorbeeld ook gebruiken bij ontruimingen. Voor medewerkers en managers geldt, dat zij alleen de aanwezigheid kunnen zien van medewerkers die ze in de verlof kalender mogen/kunnen zien.

Druk op het agenda icoontje links van een medewerker voor een overzicht van alle klokmomenten van deze medewerker.