Systeem instellingen: aanvullend

Klik hier om meer te lezen over de algemene systeem instellingen.

Klik hier om meer te lezen over de verloftype koppelingen opties.

Klik hier om meer te lezen over het inzien van licentie informatie.

Aanvullend

Alle instellingen die onder het tabblad ‘aanvullend’ staan

Toon periode selectie op homepage
Als je dit aanvinkt kan men op de startpagina niet alleen het verlof van vandaag zien, maar ook eventueel voor de hele week of maand vooruit. Afhankelijk van de instellingen bij de invoer van medewerkers zien medewerkers alleen de afwezigheid van zichzelf, de afdeling of het hele bedrijf.

Toon verlof van vandaag
Door deze optie aan te zetten kunnen medewerkers de afwezige collega’s zien op de startpagina.

Toon verjaardagen
Door deze optie aan te zetten zullen ook verjaardagen van medewerkers worden getoond op de startpagina.

Toon bezettingsgraad op homepage
Met behulp van deze optie is het mogelijk om op de homepage te tonen wat de actuele bezettingsgraad is van de afdeling.

Geen mail versturen na wijzigen eigen wachtwoord
Door deze optie aan te zetten zal het systeem geen e-mail versturen na het wijzigen van het eigen wachtwoord. Laat je dit uit, dan wordt er wél een e-mail verstuurd.

Automatisch berekenen van dag totaaltijd in aanvraag
Indien medewerkers ook per uur verlof mogen aanvragen, raden wij aan deze optie aan te zetten. Zodra medewerkers zelf de tijd aanpassen bij de verlofaanvraag zal het systeem automatisch zelf de totaaltijd berekenen.

Overtijd aanvragen is mogelijk
Door middel van het activeren van deze optie hebben medewerkers de mogelijkheid tot het indienen van overwerk. Dit betekent niet direct dat alle medewerkers dit kunnen doen, dat hangt af van het dienstverband waar men aan is gekoppeld.

Overwerk percentage ingeven
Indien dit wordt aangevinkt kan er worden aangegeven met welk percentage er overwerk wordt omgezet in tijd voor tijd.
Standaard wordt 1 uur overwerk omgezet in 1 uur tijd voor tijd. Indien er 150% wordt ingevuld zal 1 uur overwerk 1,5 uur tijd voor tijd worden enz.

Gebruik overwerkregels
Het kan wenselijk zijn om de overwerk percentages, zoals bij de hierboven beschreven optie, te programmeren in Vrijedagen, zodat deze percentages automatisch worden berekend bij overwerk opgeven. Indien dit gewenst is, dan kun je dit doorgeven aan de servicedesk. Wij helpen je graag verder.

Definitie dagdeel uit rooster
Deze functie gebruik je wanneer er aangevraagd wordt per dag of per dagdeel. Wanneer het vinkje uitstaat, dan zal het gemiddelde aantal uren van een dag(deel) afgeschreven worden per aangevraagde dag. Indien deze optie wordt aangezet, dan zal er per aangevraagde dag, het daadwerkelijk aantal uren volgens rooster afgeschreven worden. Wanneer een rooster elke dag hetzelfde aantal uren heeft én het aantal uur op het rooster komt overeen met de norm volgens het dienstverband, dan kan deze functie uitblijven.

Vervaldatum verlof
Indien deze optie wordt aangezet kan er bij het verloftype in het dienstverband worden aangegeven
per wanneer dit verlof moet komen te vervallen. Deze optie hoeft niet aangezet te worden als de nieuwe vakantiewetgeving wordt gebruikt. Deze optie wordt soms gebruikt indien er ook verlof wordt geregistreerd voor buitenlandse medewerkers.

Verplaatsen verlof naar outlook
Na het aanvinken van deze optie verschijnt er een outlook icoontje in de saldo mutatie lijst bij de aanvragen. Als de medewerker hierop klikt wordt er een outlook afspraak gemaakt en kan deze worden geplaatst in de Outlook agenda. Let op: het systeem zet het in een openstaande Outlook agenda, die op dat moment open staat!

Stuur mail naar manager bij ziekmelding
Indien het bedrijf gebruik maakt van de module ziekmelden wordt er als je deze optie aanzet een e-mail verzonden naar de manager van de ziekgemelde medewerker bij een ziek– of betermelding.

Toon totaal saldo kolom tot einde van de maand in saldo lijst

Door deze optie aan te zetten wordt er in het saldo overzicht een extra kolom getoond van het opgebouwde verlof tot en met de laatste dag van de vorige maand. Zo kan een medewerker inzien hoeveel dagen/uren hij/zij heeft opgebouwd tot en met de betreffende getoonde datum. Dit kan gebruikt worden wanneer er op de loonstrook van medewerkers het restantsaldo getoond staat.

Toon totaal regel in de saldo lijst
Er kan gekozen worden om een totaalsaldo te tonen in de saldi lijst van een medewerker, van meerdere verloftypes. Bijvoorbeeld kun je denken aan een totaal saldo van het verloftype normaal verlof en ATV/ADV dagen. Zo kan een medewerker goed zien hoeveel vakantiedagen hij/zij totaal heeft van verschillende verloftypes.
Door deze optie aan te vinken zullen verschillende verloftypes bij elkaar worden opgeteld. Let op! Het systeem telt dan alle totalen bij elkaar op van alle verloftypes waarbij  ’toon tegoed’ aan staat bij de instellingen van het verloftype.

Toon hiërarchische medewerker lijst in kalenderoverzicht
Door deze optie te activeren heeft een manager de mogelijkheid om niet alleen zijn medewerkers te zien in de kalender maar ook de medewerkers van zijn manager-medewerkers.

Toestaan dat een medewerker de presentielijst ziet
Deze optie is alleen geschikt voor onze klanten die met tijdregistratie werken. Indien deze optie aan wordt gezet kunnen medewerkers zien of collega’s aanwezig- of afwezig zijn.

Wachtwoord niet tonen op mail na wijzigen eigen wachtwoord
Middels deze functie zal bij het wijzigen van een wachtwoord, wel een e-mail worden gestuurd met bevestiging van de wijziging. Er wordt echter niet getoond wat het nieuwe wachtwoord is.

systeem instellingen - opties - aanvullend

Klik hier om meer te lezen over de algemene systeem instellingen.

Klik hier om meer te lezen over de verloftype koppelingen opties.

Klik hier om meer te lezen over het inzien van licentie informatie.