Contract: Arbeidsongeschiktheid toepassen

Klik hier om meer te lezen over het aanpassen van een contract.

Klik hier om meer te lezen over contractregels in een dienstverband.

Arbeidsongeschiktheid

In dit artikel staat uitleg over hoe er voor een bepaalde periode arbeidsongeschiktheid ingepland kan worden voor een medewerker waarbij er bovenwettelijk verlof in mindering kan worden gebracht.

Dit artikel is alleen bedoeld voor verloftypes waarop de calculatiemethode van verlofwetgeving van 2012 van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2012 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in opbouw van (wettelijke) minimum vakantierechten tussen zieke en gezonde werknemers. De beperkte opbouw van vakantierechten door arbeidsongeschikte werknemers is geschrapt. Zieke werknemers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op wettelijke vakantiedagen als andere werknemers. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die in de individuele of collectieve overeenkomst zijn overeengekomen, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw bij ziekte. Het kan dus wenselijk zijn om voor een periode, arbeidsongeschikte werknemers een lager aantal of geen bovenwettelijk verlof meer toe te kennen. Hieronder kun je teruglezen hoe je dat toepast.

Om deze vorm van verlof te kunnen toepassen, maak je twee nieuwe contractregels aan in het medewerker wijzigen scherm. Eén contractregel om de verlaagde toekenning in te laten gaan en een tweede regel om dit weer te herstellen. Om de contractregels goed te kunnen toepassen, zal je eerst een nieuw dienstverband moeten aanmaken.

Een apart dienstverband aanmaken voor arbeidsongeschiktheid:

Ga naar ‘Instellingen (tandwiel icoon rechtsboven)’ ⇒ ‘Stamgegevens’ ⇒ ‘Dienstverbanden’.

Allereerst kopieer je het dienstverband dat deze medewerker nu heeft. Druk hiervoor op het icoon van kopiëren achter dit dienstverband. Er wordt dan een nieuw dienstverband aangemaakt met dezelfde naam.

Hiervan pas je de naam aan van dit nieuwe dienstverband door op het icoon wijzigen (dit icoon zit weer naast het kopiëren icoon) te drukken naar bijvoorbeeld, Standaard 50% arbeidsongeschikt.

Tot slot pas je voor alle verloftypes die in dit dienstverband de calculatiemethode van verlofwetgeving van 2012 gebruiken aan door het aantal dagen te verminderen. Hieronder volgt een voorbeeld.

Druk op het icoon genaamd detail. Deze staat links naast de naam van het nieuw aangemaakte dienstverband.

Stel een medewerker krijgt normaal gesproken 24 dagen, maar door arbeidsongeschiktheid wens je het aantal bovenwettelijke dagen te halveren. In dat geval zal het aantal dus bijgesteld moeten worden naar 22. 20 dagen vertegenwoordigen immers het wettelijke deel en de rest, 4 dagen, betreffen het bovenwettelijke deel. Deze halveer je 4 /2=2. 20 wettelijk dagen + 2 bovenwettelijk dagen maakt in totaal 22 dagen op dit verloftype.

Contract aanpassen:

Let op! Verandert er iets in het contract, haal dan nooit een contractregel weg, maar voeg een nieuwe contract regel toe! – Wanneer een contract regel gewijzigd wordt, heeft dat effect op de gehele periode waarop deze regel van toepassing is. Dat kan dus ook met terugwerkende kracht zijn als deze contract regel uit het verleden stamt!

Ga naar ‘Instellingen (tandwiel icoon rechtsboven)’ ⇒ ‘Gebruikers’ ⇒ ‘Overzicht’ en klik op de persoon waarvan je het contract wilt wijzigen. Het onderstaande scherm komt tevoorschijn, hier kan een contract gewijzigd worden door een nieuwe contract regel toe te voegen. Dit doe je door op het knopje ‘nieuw’ te klikken.

Wanneer je op ‘nieuw’ hebt geklikt zal het volgende scherm verschijnen:

Een aantal opties verschijnen. Afhankelijk van wat er aan het contract wilt gewijzigd moet worden, kun je 1 of meer veranderingen laten plaatsvinden:

  • Gaat in op; Hier wordt de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode ingevuld, wat betekent dat de eronder staande ingevulde veranderingen vanaf dat moment van kracht zijn.
  • Dienstverband; Deze is in dit geval het belangrijkst;  Pas hier dus het nieuw aangemaakte dienstverband toe die van toepassing is op het moment dat de medewerker (deels) arbeidsongeschikt is.
  • RoosterWelk rooster is er op deze medewerker van toepassing voor de periode van arbeidsongeschiktheid? Pas dit rooster in dit veld toe. Staat het rooster hier nog niet tussen dan kun je die als volgt aanmaken;
    *Een nieuw rooster kunt je aanmaken via ‘stamgegevens’ | ‘roosters’ | ‘invoegen’.
  • Percentage; Geef in dit veld hetzelfde percentage aan dat voor de periode van arbeidsongeschiktheid van toepassing was. Door het aanpassen van het dienstverband wordt er namelijk al rekening gehouden met een vermindering van het aantal verlofdagen. De berekening van verlofdagen wordt gemaakt op basis van het dienstverband en de percentage waarop deze medewerker zal werken.
  • Reden; Hier kan een reden ingevoerd worden waarvoor deze contractaanpassing plaatsvindt bijvoorbeeld; 50% arbeidsongeschikt.

Tot slot wordt de oude contract regel weer opnieuw toegepast zoals die was voordat deze medewerker arbeidsongeschikt werd om de periode van arbeidsongeschiktheid in te stellen. Dit doe je door nogmaals op het knopje ‘nieuw’ te klikken. Indien deze periode onbekend is, sla je deze laatste stap over. Op deze manier ontvangt deze medewerker voor onbepaalde periode een aangepaste toekenning. De contract regels zouden er nu ongeveer als volgt moeten uitzien;

Klik hier om meer te lezen over het aanpassen van een contract.

Klik hier om meer te lezen over contractregels in een dienstverband.