Overzichtspagina: Verlof rapportages

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent tijdregistratie.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent ziekte.

Verlof rapportages

Het is mogelijk om verschillende soorten rapportages uit te draaien vanuit de Vrijedagen omgeving. Met de rapportages is het mogelijk om verschillende zaken overzichtelijk te tonen. Dit kan verschillen van een lijst met de aanvragen van de medewerkers tot een lijst met alle medewerkers die op het moment ziek zijn.

Het is handig om te weten welke informatie er getoond wordt met de verschillende rapportages. Hieronder vindt je een lijst terug met de verschillende rapportages en waarvoor je deze het best kunt gebruiken.

Verlofbalans:

Via een verlofbalans rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van het openstaande verlofsaldo van een bepaald verloftype van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar of een kwartaal kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. In dit rapport kan je zien hoeveel saldo de medewerkers aan het begin van het jaar hebben gekregen, hoeveel ze eventueel hebben meegenomen van het vorige jaar, het opgenomen verlof en hoeveel verlof de medewerkers nog over hebben.

Verlof opbouw:

Sinds 2012 is een Nederlandse wetgeving actief, waarin beschreven staat dat het jaarlijks toegekende saldo opgedeeld moet zijn in 2 delen: een wettelijke deel, en een bovenwettelijk deel.

Om een overzicht te zien van de opbouw van dit verlof kun je naar het medewerker saldi overzicht gaan, maar dan zie je enkel de opbouw van één specifieke medewerker. Je kunt er ook voor kiezen om de opbouw van alle medewerkers tegelijk te bekijken.

In dit rapport kan je zien hoeveel saldo de medewerkers aan het begin van het jaar hebben gekregen, hoeveel ze eventueel hebben meegenomen van het vorige jaar, het opgenomen verlof en hoeveel verlof de medewerkers nog over hebben. Hiernaast kan je met dit rapport ook de splitsing van het saldo zien in wettelijke en boven-wettelijke uren. Ook is zichtbaar hoeveel saldo nog 2 tot 5 jaar geldig is.

Opgenomen verlof:

Het opgenomen verlof rapport geeft een snel en duidelijk overzicht van het verlof dat op verschillende verloftypes is opgenomen. Dit is een optelling van alle vrije dagen die goedgekeurd zijn. Administratieve mutaties (bijvoorbeeld een afboekingsmutatie) tellen in dit overzicht niet mee.

Aanvragen overzicht:

Dit overzicht geeft per medewerker een duidelijk beeld van de status van alle aanvragen. Het geeft aan welke aanvraag is goedgekeurd, welke afgekeurd, geannuleerd, of nog open staan.

Mutaties:

Dit overzicht laat de verschillende mutaties zien die, tijdens de gekozen periode, hebben plaatsgevonden. Hierbij is, per dag, zichtbaar over hoeveel uur de mutatie gaat en welk verloftype hiervoor gebruikt is. Je kan in dit rapport naast de aanvragen van medewerkers ook de handmatige mutaties terugvinden die managers/beheerders hebben uitgevoerd.

Medewerker uitdienst:

Als je wilt weten welke medewerkers uit dienst gaan en in welke maand dit gaat gebeuren, kun je een “uit-dienst rapport” opvragen.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent tijdregistratie.

Klik hier om meer te lezen over rapportages omtrent ziekte.