Rapportage: Ziekdagen rapport

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.

Ziekdagen rapport

Via een ziekdagen rapport kan er een overzicht worden gegenereerd van de ziekte dagen van één of alle medewerkers tegelijk. Aan het eind van het jaar kan het nodig zijn een rapportage uit te draaien voor het jaarverslag of boekhouder. Dit scherm is toegankelijk vanaf het linker menu. Ga naar ‘ZIEKTEDAGEN (bovenaan de pagina)’ ⇒ ‘Rapportage’  ‘Ziekdagen’.

Filters instellen

  • Medewerker; Kies hier een specifieke medewerker. Als je alle medewerkers wilt inzien, laat het dan op — maak een keuze —  staan.
  • Begin periode; Kies een begin datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van het totale verlofsaldo in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die voor deze periode liggen worden niet meegenomen.
  • Eind periode; Kies een eind datum. LET OP: het systeem berekent het totale verlof tot aan de opgegeven datum. Selecteer je bijvoorbeeld de helft van het jaar (30-6-xxxx), dan word er alleen maar de helft van de aanvragen in het overzicht meegenomen. Ook aanvragen die na deze periode liggen worden niet meegenomen.

Zodra je alle gewenste gegevens ingevuld hebt, kies je op toon rapport of exporteren. ‘Toon rapport’ toont het rapport op het scherm. ‘Exporteren’ weergeeft het rapport in MS Excel voor je te verzenden naar de gewenste persoon.

Hierboven wordt een voorbeeld van een uitgedraaid rapportage getoond. Bovenin zie je verschillende kopjes zoals Naam, Dag enz.

Naam: Hier vindt je de naam van de medewerkers in terug.

Dag: Hier vindt je terug op welke dag van de week de medewerker ziek was.

Datum: Hier vindt je terug op welke datum de medewerker ziek was.

Percentage: Hier vindt je het percentage terug dat de medewerker ziek was.

Totaal: Hier vindt je terug hoeveel uur de medewerker ziek was op de ziektedag.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor managers.

Klik hier om meer te lezen over rapportage mogelijkheden voor beheerders.